top of page

Prokurimi 

Profesionistët tanë të prokurimit ju mbështesin ne:

  • proceset e prokurimit publik, në veçanti tenderët dhe dokumentacionin

  • analizimin e dokumenteve të tenderit dhe auditimin e furnitorëve

  • menaxhimin e projekteve në prokurim

  • mandate konsultimi me fokus në kosto totale të investimit (TCO), si dhe modele bashkëpunuese dhe inovative të prokurimit

  • këshilla për blerjet strategjike dhe analizat e tregut

  • garantimin e cilësisë, zbatimin dhe kontrollin e kontratave (shih gjithashtu ofertën tonë në këshilla ligjore)

 

Kontaktet:

Cécile Gross

RUBI Railtec

Public Procurement

+41 79 442 54 47

David Stauffacher

GILLI Rechtsberatung

Legal Advice

Anrufen

Folgende Partner im Ausland bieten diese Leistung ebenfalls an
 

RUBI Railtec Asia Pacific

RUBI Railtec Southeast Europe

RUBI Railtec Austria

bottom of page