top of page

Menaxhimi i të Dhënave

Të dhënat janë resurse ne shek. 21. Ne gërmojmë arkivin tuaj dhe projektojmë të ardhmen tuaj

Ne ju mbështesim:

  • në vlerësimin dhe analizimin e të dhënave dhe krijimin e vlerës së shtuar

  • me integrimin e zgjidhjeve të reja në sistemet tuaja ekzistuese dhe duke analizuar hyrjen dhe daljen e të dhënave të nevojshme

  • në analizimin dhe zhvillimin e konceptit të rrjedhës së të dhënave ndërmjet ndërveprimeve (interface) të sistemeve të klientit

  • me analizën dhe konceptimin e mundësive të menaxhimit dhe optimizimit të të dhënave me SAP/S4HANA

  • me zhvillimin e provave të konceptit mbi tema të tilla si IOT, bazat e të dhënave grafike, të dhënat e mëdha, inteligjenca e biznesit, menaxhimi i të dhënave me qendrat e të dhënave

  • në konfigurimin dhe menaxhimin e dokumentacionit të sistemeve rezervë

Kontaktet:

Ramón Bühlmann

RBDE Digital Engineering

Data management in digital engineering

+41 76 488 50 27

Pierre-Noël Rietsch

RUBI Railtec

Command, control, and signalling installations

+41 76 352 20 08

Philipp Kleinpaß

Quattron Group Suisse

Digital project management and studies

Anrufen

Carlo Pavia

RUBI Railtec

Digital consulting and development

+41 78 666 85 84

bottom of page