top of page
Übersicht DL

Në ndërtim e sipër

Ganz nach Ihren Bedürfnissen

Planifikimi të projektit

 

Transformimi dixhital

 

Mbështetja e klientit/
ndërtuesit

 

Prokurimi


 

Planifikimi i Trafikut

 

Mendimet e Ekspertëve

 

Menaxhimi i të Dhënave

 

Këshilla Ligjore


 

Me aksione, ne ofrojmë një gamë edhe më të gjerë shërbimesh në fushën e teknologjisë hekurudhore.

Weitere Leistungen 

Building Information Modelling
 

RUBI Bahnprojekt-Datenbank
 

Transport-Seilbahnen

 

Anschluss-gleise

 

Lückenlose Verlegepläne

 

Weitere Leistungen
bottom of page