top of page

Transformimi dixhital

Dixhitalizimi është revolucioni i katërt industrial.
Ne ju ndihmojmë me dixhitalizimin e biznesit tuaj.

Fazat individuale te ciklit hekurudhor kanë qenë dixhitale për dekada te tera . Planet e infrastrukturës krijohen në kompjuter, zerot dhe njëshat dixhitale kanë zëvendësuar pjesët analoge si levat e ndërlidhura dhe reletë.

 

Fale teknologjive (IoT) dhe (BIM), dixhitalizimi eshte bere nje realitet plot vlera . Kjo sjell në fokus ndërveprimet teknologjike dhe njerëzore.

 

Ne ju mbështesim:

  • në transformimin dixhital të kompanisë apo departamentit tuaj me anë të menaxhimit të specializuar  dhe qasjeve moderne.

  • në zhvillimin e një strategjie afatgjate dhe të qëndrueshme dixhitalizimi.

  • në analizën e procesit, modelimin, si dhe integrimin në biznesin e përditshëm.

  • në përzgjedhjen e mjeteve dhe sistemeve sipas konceptit: njerezit-proceset-kërkesat-teknologjia.

Kontaktet

Ramón Bühlmann

RBDE Digital Engineering

Transformation and development processes

+41 76 488 50 27

Carlo Pavia

RUBI Railtec

Digital consulting and development

+41 78 666 85 84

bottom of page