top of page

Planifikimi Urban dhe i Trafikut Dizajnim i Rrugeve

Si planifikues urban, ne ju mbështesim në koordinimin e vendbanimeve, lagjeve dhe trafikut. Për hapësira publike atraktive, të sigurta dhe pa pengesa.

Ne ju mbështesim:

  • me konceptet e përgjithshme të trafikut

  • me konceptet e lëvizshmërisë

  • me koncepte projektimi dhe operacionale për rrugë, hapësira publike dhe zona të përziera

  • me koncepte zhvillimore për vendpunishte

  • me konceptet e parkingjeve dhe menaxhimin e tyre

  • me zhvillim urban (p.sh. tranzit urban duke përfshirë lidhjet me autostrada)

  • me masa parandaluese të shpejtesise (zona me shpejtësi 30 km/h dhe zona të përziera)

  • me mbështetje të procesit dhe këshilla për investitoret

Kontaktet:

Folgende Partner im Ausland bieten diese Leistung ebenfalls an
 

RUBI Railtec Southeast Europe

bottom of page