top of page

Mbështetje dhe perkrahje

Pavarësisht nëse ju mungon koha, durimi apo thjesht edhe një dorë tjetër: Ne ju mbështesim kudo që keni nevojë.

Ne marrim përsipër:

  • zgjidhjen e çdo problemi apo sfide

  • zhvillimin, implementimin dhe përfundimin e projekteve

  • menaxhimin e përgjithshëm të projekteve të ndërtimit dhe infrastrukturës hekurudhore në përputhje me rregulloret dhe standardet

  • mbikqyrjen dhe monitorimin e punimeve: menaxhimin e punimeve në terren

  • koordinimin e një game të gjerë fushash dhe disiplinash të specializuara në inxhinierinë hekurudhore dhe sistemet e sigurisë

  • menaxhimin e ndërveprimeve (interface), palëve të interesit, mundësive dhe rreziqeve

  • komunikimin si nga jashtë ashtu edhe nga brenda

  • negocimin dhe hartimin e kontratave

  • koordinimin e komisionimit, përfshirë dhe dokumentacionin

Kontaktet:

José Barrios

RUBI Bahntechnik

Feste Fahrbahn

+41 76 605 89 57

Folgende Partner im Ausland bieten diese Leistung ebenfalls an
 

RUBI Railtec Asia Pacific

RUBI Railtec Southeast Europe

RUBI Railtec Austria

Railution

bottom of page