top of page
SP-infratec-logo.jpg

Dy kompani inxhinierike kombinojnë njohuritë e tyre

Një sipërmarrje e përbashkët midis RUBI Bahntechnik dhe Schüßler-Plan

Schüßler-Plan infratec GmbH, i themeluar nga RUBI Bahntechnik dhe Schüßler-Plan, planifikon, këshillon dhe mbikqyre të gjitha sistemet e pajisjeve teknike dhe furnizimit me energji, me synimin për të ndihmuar infrastukturen në Gjermani, në mënyrë të qëndrueshme dhe moderne

Larmishmeria e shërbimeve

Levizshmeria dhe planet e furnizimit me energji

 

  • Teknologjia e kontrollit dhe sigurisë

  • Sistemet e linjave elektrike/sistemet katenare

  • Teknologjia e komunikimit dhe medias

  • Sistemet e energjise elektrike

  • Pajisjet mekanike

  • Teknologjia e funksionimit dhe sigurisë

  • Furnizimi me energji elektrike

  • Infrastrukturat e rrjetit, sistemet e transmetimit dhe shpërndarjes së energjisë elektrike

Stephan Müller

Wirtschaftsingenieur FH, Elektroingenieur FH

+41 79 332 93 68

Thomas Rubi

Dipl. Ing. ETH / SIA, EMBA Wirtschaft FH

+41 76 341 19 51

bottom of page