top of page
Gilli Rechtsberat
Logo GILLI RECHTSBERATUNG.png

Perspektivë juridike, pranë ndërtimit

Nje kompani bashkepunimi e RUBI bahntechnik

Shërbimet

Ofrojmë shërbime për planifikuesit, ndërtuesit dhe kontraktorët në fushat e mëposhtme
  • Ligji i ndërtimit dhe i prokurimit publik

  • Ligji kontraktor

  • Ligji për shoqëritë tregtare


 
Qasja jonë


Këshillojme nga afër ndertimin dhe i përgjigjemi me fleksibilitet situatës specifike.Qëllimi ynë është të shkojmë në thelbin e çështjes. Te sjellim perspektivat tona në të gjithë sektorët për të përballuar shqetësimet e klientëve tanë.

Keqkuptimet dhe interpretimet e ndryshme të marrëveshjeve janë pjesë e jetës së përditshme në industrinë e ndërtimit. Pretendimi ynë është të ofrojmë këshilla të kuptueshme për çështjet ligjore dhe menaxhimin integrues.


Çfarë na dallon nga një studio ligjore?

Qasja jonë ndërfunksionale dhe fokusi në negociata dhe zgjidhjen e mosmarrëveshjeve.

 

Për përfaqësim përpara gjykatave dhe autoriteteve, kontaktoni një firmë ligjore.

 

Menaxhimi i projektit

Kombinimi i ligjit dhe teknologjisë


Ne marrim përsipër menaxhimin e projektit për klientët tanë. Inxhinierët e ndërtimit dhe juristët bashkëpunojnë ngushtë , sepse mbështetja ligjore e projekteve në vazhdim është fitimprurëse.

 
 

Menaxhimi plotësues


Përpunimi i strukturuar i kërkesave shtesë


Ne arrijmë në fund të qellimit, negociojmë dhe gjejmë zgjidhje

Mbeshtetja ligjore projektit dhe zgjidhja e mosmarrveshjeve

 


m

Wir setzen uns für Sie ein, damit Ihr Team rasch weiter arbeiten kann.

Perspektiva ligjore pragmatike

Wir beraten Sie bei Vergabeverfahren und gestalten Ihre Verträge nach Ihren Bedürfnissen.

Procedurat dhe kontratat e prokurimit

Wir unterstützen Sie bei Verhandlungen, durch strukturierte Darstellung des Falls. Moderierte Diskussionen mit Projektmitgliedern führen zu Lösungen.

Zgjidhjen e kontesteve

David Stauffacher

Master of Law

Telefon
bottom of page