top of page

Këshilla Ligjore

Këshilla për çështje ligjore dhe menaxhim projektesh. Ne kombinojmë njohuritë ligjore me zgjidhjet teknike

Ne ofrojmë shërbime për planifikuesit, zhvilluesit dhe kontraktorët në fushat e ndërtimit dhe ligjit të prokurimeve publike, ligjit të kontratave dhe ligjit të korporatave. Ne ofrojmë këshilla dhe i përgjigjemi me fleksibilitet situatës specifike.

 

Ne ju mbështesim:

  • me këshilla ligjore për projektet e ndërtimit në vazhdim

  • me diferencimin ligjor të kontratave të planifikimit në kontrata për punë dhe shërbime, porosi ose kontrata të përziera

  • në rast të keqkuptimeve dhe interpretimeve të ndryshme të marrëveshjeve

  • duke sqaruar pyetjet në lidhje me shpërblimin, ndryshimet në porosi, çmimet, planifikimin e gabuar, faturimin e pasaktë, dorëzimin dhe pranimin si dhe përgjegjësinë

  • ne ndërmjetësimin e konflikteve të interesit mes palëve dhe partnerëve

  • me çështjet e përgjegjësisë për defektet e punës sipas ligjit dhe vlerësimin e humbjes së mundshme të të drejtave

  • me menaxhimin e shtesave/shtojcave

 

Kontaktet:

Silvia Kamm

RUBI Railtec

Expert opinions

+41 79 705 24 67

David Stauffacher

GILLI Rechtsberatung

Master of Law

Anrufen

Gyula Mutamba

RUBI Railtec

Owner/builder support

+41 79 172 40 93

Julian Pernstich

Pernstich Engineers

SIA surveyor

+41 76 558 75 69

bottom of page